Blog

Magnetická kalkulačka

Magnetická kalkulačka

Vypočítajte silu a iné údaje o neodýmovom magnete. Stačí zvoliť jeho tvar, rozmery a materiál. Naša kalkulačka používa kombináciu experimentálnych meraní a teoretických poznatkov z fyziky, aby čo najpresnejšie vypočítala odtrhovú silu, intenzitu magnetického poľa na povrchu a ďalšie parametre neodýmového magnetu.

Neodymové magnety a bezpečnosť

Neodymové magnety a bezpečnosť

V tomto článku nájdete prehľad bezpečnostných rizík spojených s neodýmovými magnetmi a pokyny, ako im predísť. Deti môžu prehltnúť malé magnety. Ak ich prehltnú niekoľko, magnety môžu ostať zachytené v črevách. Neodýmové magnety majú veľkú príťažlivú silu. Pri neopatrnom zaobchádzaní môžu pricviknúť kožu alebo prsty a spôsobiť krvné podliatiny a pomliaždeniny.