Nakupujte extra silné magnety online


Neodýmové magnety


Magnety v puzdre


Magnetické výrobky


Feritové magnety


Špeciálne kategórie magnetov


Doplnky k magnetom


Časté otázky o magnetoch

O magnetoch všeobecne

Neodýmové magnety, ktoré v našom e-shope predávame, sú najsilnejším druhom trvalých magnetov na svete. Sú 10-krát silnejšie ako bežné čierne feritové magnety. Napríklad jeden neodýmový magnet v tvare kocky 1x1x1 centimeter unesie až 5 kg. Silnejšie magnetické pole dokážu vytvoriť iba elektromagnety. Neodýmy sú také silné, že dokážu demagnetizovať iné druhy magnetov v ich blízkom okolí. Neodporúčame ich preto približovať k Alnico, SmCo, feritovým a iným typom magnetov.

Najsilnejšie sú priťahované tzv. feromagnetické materiály, to sú hlavne kovy železo, nikel a kobalt. Silne magnetické sú tiež všetky zliatiny týchto kovov. Napríklad oceľ, ktorá obsahuje železo. Ostatné materiály, ktoré tieto kovy neobsahujú tiež reagujú na magnetické pole. Sila, ktorá na ne pôsobí však väčšinou nestačí na to, aby prekonala gravitáciu alebo trenie. Preto sa zdá, že napríklad mosadz magnetická nie je. Ak však trenie obmedzíme, dokážeme magnetizmus pozorovať. Tento jav je veľmi pekne znázornený v tomto videu.

Zaujímavosťou je, že existujú aj materiály, ktoré sú magnetmi odpudzované. Typickým príkladom je grafit, ktorý je odpudzovaný tak silno, že dokáže nad neodýmovým magnetom levitovať:

Pri každom z našich magnetov je uvedená „magnetická sila“. Odborne sa jej hovorí odtrhová sila a ide o silu, ktorou je magnet priťahovaný k hrubej oceľovej platni. Často sa uvádza aj v Newtnoch (N) a na kilogramy sa dá premeniť pomocou nasledujúceho zjednodušeného vzťahu: 10 N = 1 kg. Sila pôsobiaca medzi magnetom a oceľou je rovnaká ako medzi dvoma magnetmi, keď sa dotýkajú. Keď vyberáte správny magnet, treba myslieť na to, že magnetická sila sa môže zmenšiť, ak ide o iný materiál ako oceľ (napríklad zliatina, kde magnetický kov je zmiešaný s nemagnetickými materiálmi), materiál je príliš tenký (mal by byť aspoň hrubý aspoň 3 mm), magnet sa priťahovaného predmetu nedotýka celou plochou alebo je medzi nimi medzera (napríklad farebný náter na oceli). Magnetická sila prudko klesá so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od magnetu. Na posunutie magnetu do boku zvyčajne stačí oveľa menšia sila ako na odtrhnutie od kovového povrchu.

Sila uvádzaná pri každom magnete je hodnota odmeraná pri ideálnych laboratórnych podmienkach a pre vaše účely je potrebné počítať s veľkou rezervou. Ak potrebujete napríklad udržať na chladničke magnetku s hmotnosťou 50 g, odporúčame magnet so silou približne 500 g.

Silu počítame pomocou našej magnetickej kalkulačky. Iní predajcovia magnetov môžu používať iné metódy na výpočet sily. Ak je pri rovnakom magnete v inom obchode uvedená väčšia alebo menšia sila, je to dané rozdielnym výpočtom a nie nutne rozdielom v kvalite. Náš výpočet väčšinou udáva nižšiu silu ako je uvedená v konkurenčných obchodoch. Magnety môžete porovnať zadaním rozmerov a materiálu do našej kalkulačky.

Pri ideálnych podmienkach áno, reálne však treba počítať s veľkou rezervou. Sila sa môže zmenšiť, ak predmet nie je z čistej ocele, je na ňom vrstva iného materiálu (napríklad farby), má nerovnomerný/zakrivený povrch, magnet je ťahaný pod uhlom k ploche dotyku (nie presne v smere magnetizácie),  povrch predmetu je čiastočne zhrdzavený alebo hrúbka ocele nie je dostatočná.Odporúčame zvoliť magnety s väčšou odtrhovou silou a pred kúpou väčšieho množstva ich najprv odskúšať pod ťažšími podmienkami.

Póly môžete určiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Použite identifikátor magnetických pólov. Je to malý praktický nástroj s voľne otáčajúcim sa vstavaným magnetom, ktorý prispôsobuje svoju polohu okolitému magnetickému poľu. Vďaka tomu vie určiť severný či južný pól na vašom magnete.
  2. Použite iný magnet, ktorého severný pól už poznáte. Rovnaké magnetické póly sa odpudzujú a opačné priťahujú. Ak sa napríklad jeden pól neoznačeného magnetu priťahuje k severnému pólu označeného magnetu, ide o južný pól.
  3. Ak máte k dispozícii kompas, strelka (ktorá bežne ukazuje na sever) bude priťahovaná k južnému pólu magnetu. Dávajte pozor, aby ste kompas nedali k magnetu príliš blízko, magnet ho môže ho poškodiť.
  4. Ak máte magnety aspoň dva, môžete medzi ne umiestniť niť a nechať ich visieť. Prirodzene sa otočia tak, aby severný pól magnetov ukazoval na sever. Takýmto spôsobom môžete neskôr označené magnety použiť namiesto kompasu na určenie svetových strán.
  5. Magnet môžete umiestniť na kus polystyrénu (alebo iného plávajúceho predmetu) a položiť na hladinu vody. Podobne ako v bode 3, natočia sa severným pólom na sever.

Nie, na všetkých našich magnetoch sú obidva póly rovnako silné.

Nie, každý magnet musí mať severný aj južný pól. Keď zlomíte magnet na dve časti, dostanete dva samostatné magnety s južným aj severným pólom. Magnety s jediným pólom nie je možné vyrobiť.

Áno, viac magnetov na sebe sa správa rovnako ako jeden veľký magnet. Ak napríklad pospájate 5 magnetov v tvare kvádra 10x10x2 mm, budú mať dokopy rovnakú silu ako jeden magnet 10x10x10 mm.

Magnety je veľmi ťažké oddeliť jednoduchým ťahaním od seba v smere, v ktorom pôsobí ich príťažlivá sila. Oveľa jednoduchšie je zatlačiť ich do boku, magnety sa následne samy odpudia. Menšie magnety sa dajú oddeliť rukami, väčšie magnety odporúčame oddeľovať na hrane stola alebo pomocou špeciálneho nástroja na oddeľovanie silných magnetov. Viac v článku Ako oddeliť silné magnety.
Neodýmové magnety sú krehké, nenechajte sa oklamať ich kovovým vzhľadom. Ako náhle magnety oddelíte, držte ich ďaleko od seba, aby ste sa vyhli zrážke a roztriešteniu magnetov.

Odporúčame použiť lepiacu pásku. Najlepšia je hrubšia penová páska. Ďalšou možnosťou je naliať na magnet tekutý vosk, počkať kým stvrdne a odstrániť ho aj s pilinami.

Antiparalelné usporiadanie silných
  magnetov
Vhodné usporiadanie magnetov v balíku posielanom poštou

Slovenská pošta ani Česká pošta nemá žiadne konkrétne pravidlá týkajúce sa posielania permanentných magnetov. V podmienkach slovenskej pošty sa píše, že obal zásielky má byť „primeraný povahe a hmotnosti jej obsahu, ako aj spôsobu vyberania, distribúcie a lehote prepravy.“
Pokiaľ sú teda magnety vhodne zabalené, nemal by byť s ich posielaním v rámci Slovenska a Česka problém. Silné magnety je potrebné obaliť vrstvou polystyrénu alebo iného materiálu, ktorý zväčšuje vzdialenosť medzi magnetmi a povrchom balíka. Vonkajšie magnetické pole sa dá tiež obmedziť vhodným usporiadaním magnetov. Ak sú v balíku striedavo umiestnené rady magnetov so severným pólom na opačných stranách (obrázok vpravo), ich magnetické polia sa navzájom vyrušia.

Posielanie magnetov do zahraničia je zložitejšie, lebo môžu interferovať s meracími prístrojmi v lietadle. Na posielanie silných magnetov letecky sa vzťahujú oveľa prísnejšie pravidlá a niektoré krajiny magnety úplne vylučujú z medzinárodnej poštovej prepravy. Ak plánujete posielať magnety mimo Európy, môžete sa informovať na infolinke Slovenskej pošty alebo Colnej správy.

Nie sú známe žiadne negatívne účinky na zdravie ľudí. Niektorí ľudia veria, že umiestnenie časti tela do magnetického poľa permanentného magnetu môže mať priaznivý vplyv na zdravie človeka. Tieto tvrdenia takisto neboli vedecky potvrdené.

Magnety nemôžu vymazať dáta na USB kľúčoch, pamäťových kartách, CD ani DVD diskoch. Tiež by nemali vymazať dáta na mobiloch alebo fotoaparátoch, aj keď môžu mať vplyv na iné časti týchto zariadení, napríklad zabudovaný kompas.Magnety môžu poškodiť platobné a iné magnetické karty (napríklad pre prístup do budovy), pevné disky v počítačoch (iba silné magnety veľmi blízko hard disku), staré CRT monitory alebo dočasne spomaliť mechanické hodinky. Tiež môžu ovplyvniť chod kardiostimulátorov a defibrilátorov. Nosiči týchto prístrojov by sa mali silným magnetom vyhýbať.

Elektromagnet vytvára magnetické pole pomocou elektrického prúdu, ktorý väčšinou prechádza cez cievku (solenoid). Na koncoch cievky potom vzniká severný a južný pól. Ako náhle však prestaneme dodávať prúd, magnetické pole sa stratí. Elektromagnety si na svoju prevádzku vyžadujú elektrickú energiu.Permanentné (trvalé) magnety sú to, čo si väčšina ľudí predstaví pod slovom „magnet“. Do tejto kategórie spadajú ferity, NdFeB, SmCo, AlNiCo a ďalšie typy magnetov. Všetky magnety, ktoré máte na chladničke, na tabuli, v reproduktoroch, slúchadlách, pevných diskoch, kompasoch, nábytku a puzdre na mobil sú permanentné magnety. Trvalé magnety svoju silu za normálnych okolností nestrácajú a magnetické pole okolo seba vytvárajú stále.

Výhodou permanentných magnetov je, že vytvárajú magnetické pole bez spotreby elektrickej energie, ktorá je potrebná na chod elektromagnetu. Výhodou elektromagnetov je, že sa dajú vypínať a zapínať podľa potreby a dokážu vytvoriť oveľa silnejšie magnetické pole, než trvalé magnety.

Ak potrebujete vytriediť kovové nečistoty zo zmesi nemagnetických a magnetických materiálov, môžete použiť akýkoľvek silný neodýmový magnet, napríklad kváder 50x50x25 mm. Takýchto magnetov môžete naukladať aj niekoľko vedľa seba a umiestniť ich nad dopravník so zmesou magnetických a nemagnetických materiálov. Na obrázku je podobný magnet ako zbiera malé kusy kovu:

Zbieranie špendlíkov silným magnetom

Na vyzbieranie kovových špôn z rovnej plochy je možné použiť aj magnetické metly.

Ak hľadáte pokročilejšie riešenie, odporúčame magnetické separátory od firmy MAGSY. Ich ponuku magnetických separátorov nájdete na tejto stránke, mnohé z nich majú skladom.

Neodýmové magnety

Pomenované sú podľa chemického prvku neodým (protónové číslo 60). Neodýmové magnety však okrem neodýmu obsahujú ešte ďalšie dva chemické prvky: železo a bór. Chemický vzorec tejto zlúčeniny je Nd2Fe14B. Iba 1/17 všetkých atómov v neodýmových magnetoch sú atómy neodýmu, naopak železo predstavuje až 72% ich hmotnosti a je hlavným prvkom zodpovedným za ich silné magnetické vlastnosti.

Písmeno N znamená, že je to neodýmový magnet, číslo 35 až 52 predstavuje takzvaný „maximálny energetický produkt“. To je číslo, ktoré vyjadruje ako veľmi sa dá materiál zmagnetizovať v jednotkách MGOe. Napríklad maximálny energetický produkt materiálu N40 je 40 MGOe. Čím vyššie číslo, tým silnejší magnet. Sila magnetu je približne priamo úmerná tomuto číslu, teda N55 je takmer o 60% silnejší ako N35. Väčšina našich magnetov je N38 až N45, keďže v tomto rozmedzí majú magnety najlepší pomer sila/cena. Materiál N48 a vyšší je vhodný pre účely, kde je potrebný extra silný magnet, ktorý však musí byť čo najmenší/najľahší, kvôli obmedzenému priestoru, napríklad v elektronike.

Vo väčšine prípadov je vhodná povrchová úprava niklom (v skutočnosti ide až o tri vrstvy: nikel, meď a opäť nikel). Nikel má celkom dobrú odolnosť voči korózii a poškriabaniu a je zároveň najlacnejší z dostupných možností. Nie je však vodoodolný a pred nárazmi chráni magnet menej účinne ako gumový alebo plastový povrch.

Viac o výhodách a nevýhodách rôznych typov povrchovej úpravy sa dočítate v tomto článku.

Neodýmové magnety nezvyčajných tvarov

Materiál NdFeB, z ktorého sú neodýmové magnety vyrobené je tvrdší ako akékoľvek bežne dostupné vrtáky. Pri mechanickom spracovávaní sa môže materiál NdFeB v dôsledku trenia zohriať na vysokú teplotu. Vzniknutý kovový prach sa potom môže vznietiť. Neodýmové magnety navyše pri vysokých teplotách strácajú svoju magnetickú silu. Zváranie preto tiež nie je možné. Ak máte špeciálne požiadavky na tvar a veľkosť magnetov, môžeme vám ich vyrobiť na mieru.

Štandardné neodýmové magnety, ktoré v našom e-shope nájdete, majú teplotnú odolnosť do 80°C. Keď sú zohriate nad túto teplotu, začnú nenávratne strácať svoju magnetickú silu. Pri teplote 310°C stratia 100% svojej sily.

Nízke teploty až do -150°C  nespôsobujú pri neodýmových magnetoch stratu sily. Naopak, magnety sú o niečo silnejšie v chladnom prostredí.

Ak budú magnety vystavené vysokým teplotám, môžete skúsiť feritové magnety alebo sa pozrieť do našej kategórie magnety s vysokou teplotnou odolnosťou.

Akékoľvek silné lepidlo na kov by malo splniť svoj účel. Veľmi často používaným druhom lepidla sú dvojzložkové epoxidové lepidlá. Pred aplikáciou odporúčame očistiť povrch magnetu od špiny a mastnoty a zdrsniť ho jemným brúsnym papierom. V našom e-shope predávame lepidlá UHU Plus Endfest a UHU Max Repair. Tieto lepidlá sme odskúšali aj na našich magnetoch a fungujú dobre.

Pri menších magnetoch funguje dobre aj obojstranná lepiaca páska. V našom e-shope si tiež môžete kúpiť magnety so samolepkou.

Neodporúčame lepenie taviacou pištoľou, keďže neodýmové magnety strácajú časť svojej sily pri vysokých teplotách.

Neodýmové magnety sú krehké a pri silných zrážkach sa lámu. Aby sa magnety nelámali pri nárazoch, často sa umiestňujú do oceľového puzdra, ktoré ich chráni pred nárazmi. V našom e-shope ponúkame rôzne druhy magnetov v puzdre

Bezpečnostné riziká spojené so silnými magnetmi a pokyny pre bezpečné zaobchádzanie nájdete v tomto článku.

Naše magnety

Väčšina magnetov v e-shope SilneMagnety.sk je magnetizovaných týmto spôsobom:

Smer magnetizácie našich super silných
  neodýmových magnetov

Pri valcoch a prsteňoch sú póly na plochých stranách (axiálna magnetizácia), pri kvádroch sú póly na stenách s najväčším obsahom (magnetizácia v smere výšky). Na mieru vám však vieme vyrobiť magnety s akýmkoľvek smerom magnetizácie.

Naše magnety v puzdre majú severný pól na aktívnej strane, oceľový cylinder predstavuje na týchto magnetoch naopak južný pól.

Áno. O cenovú ponuku môžete požiadať na stránke Výroba magnetov na mieru. Pred odoslaním formulára odporúčame prezrieť našu ponuku neodýmových, feritových a puzdrových magnetov. Na sklade máme veľký výber rôznych výrobkov a výroba na mieru väčšinou nie je nutná.

E-shop

Objednávky odoslané v pondelok-piatok pred 12:00 budú doručené kuriérom nasledujúci pracovný deň. Ostatné objednávky doručujeme do dvoch pracovných dní. Objednávky odoslané cez víkend vybavíme v pondelok a doručené budú v utorok.

Pri platbe bankovým prevodom vybavujeme objednávky po obdržaní platby, väčšinou sa tým doručenie oneskorí o jeden deň. Vybavenie objednávky môžete urýchliť, ak nám zašlete potvrdenie o platbe (stačí screenshot) z internet bankingu na obchod@silnemagnety.sk.

Ak magnety potrebujete súrne, zavolajte nám na 0940 640 600, v niektorých prípadoch dokážeme doručiť do jedného dňa aj neskoršie objednávky alebo zabezpečiť doručenie v sobotu.

O odoslaní objednávky z nášho skladu vás budeme informovať emailom. Balík býva doručený nasledujúci pracovný deň po odoslaní.

Ak doručenie vašej objednávky trvá dlhšie ako dva pracovné dni, kontaktujte nás.

Vieme poskytnúť výhodné veľkoobchodné ceny pre platcov aj neplatcov DPH. Dodávame magnety firmám určené pre výrobu aj ďalší maloobchodný predaj. Napíšte nám na obchod@silnemagnety.sk a vytvoríme vám cenovú ponuku na mieru.

Ak nemáme požadované množstvo magnetov skladom, pokúsime sa ich čo najskôr zabezpečiť.