Magnetická kalkulačka

Vypočítajte silu neodýmového magnetu z údajov o jeho tvare, rozmeroch a materiáli:

mm
mm
(?)

Ako funguje výpočet sily?

Odtrhová sila sa dá vypočítať z hustoty magnetického toku na povrchu magnetu. Tieto teoretické výpočty sa však často nezhodujú s experimentálnymi dátami. Naša kalkulačka vychádza z mnohých meraní veľkého počtu magnetov rôznych rozmerov. Sila ostatných magnetov je následne počítaná interpoláciou medzi už známymi odmeranými magnetmi.

Uvádzané magnetické pole je hustota magnetického toku na povrchu magnetu v strede steny, na ktorej sú póly. Tá je pomerne spoľahlivo počítaná overenými vzorcami na výpočet intenzity magnetického poľa v okolí magnetu.

Kalkulačka je určená na výpočet sily štandardných neodýmových magnetov. Neplatí pre feritové magnety ani pre magnety v puzdre.

Udrží magnet so silou 50 kg predmet s hmotnosťou 50 kg?

Pri ideálnych podmienkach áno, reálne však treba počítať s veľkou rezervou. Sila sa môže zmenšiť, ak predmet nie je z čistej ocele, je na ňom vrstva iného materiálu (napríklad farby), má nerovnomerný/zakrivený povrch, magnet je ťahaný pod uhlom k ploche dotyku (nie presne v smere magnetizácie),  povrch predmetu je čiastočne zhrdzavený alebo hrúbka ocele nie je dostatočná.

Odporúčame zvoliť magnety s väčšou odtrhovou silou a pred kúpou väčšieho množstva magnety najprv odskúšať pod ťažšími podmienkami.

Viac informácií nájdete v samostatnom článku Čo znamená sila magnetu v kg?

Ak potrebujete poradiť s výberom, kontaktujte nás na obchod@silnemagnety.sk alebo 0940 640 600. Na mieru dokážeme vyrobiť magnety akýchkoľvek rozmerov, ktoré sa dajú zadať do našej kalkulačky.

Podobné články