Magnetické zmäkčovače vody

magnetický zmäkčovač
Magnetické zmäkčovače vody sa skladajú z dvoch silných magnetov, ktoré obklopia vaše potrubie. Nepretržite vytvárajú silné magnetické pole, ktoré ovplyvňuje vlastnosti vody v potrubí.

Teória vplyvu magnetického poľa na vodu a vodný kameň

Štandardne je vodný kameň (CaCO3) rozpustený vo vode. Vplyvom pôsobenia magnetického poľa sa vyzráža, čím sa zmení na malé pevné kryštály. Tie sa následne spolu s vodou do vášho spotrebiča síce dostanú, ale nevyzrážajú sa na jeho povrchu, keďže sa vyzrážali už v magnetickom poli. S vypustením vody zo spotrebiča odtečú aj tieto kryštály vodného kameňa.

Magnetická úprava vody má oproti klasickým zmäkčovačom niekoľko výhod:

  • jednoduchá inštalácia (stačí umiestniť magnet na potrubie)
  • žiadne prevádzkové náklady (netreba meniť náplne ako pri chemických zmäkčovačoch, nulová spotreba elektrickej energie, nepotrebuje batérie)
  • nehrozí hygienické riziko – magnety neprichádzajú do kontaktu s vodou
  • magnetické zmäkčovače neodstraňujú z vody vápnik
  • magnetické zmäkčovače nepridávajú do vody chemikálie
  • magnetické zmäkčovače sú výrazne lacnejšie

Na rozdiel od chemických odvápňovačov, magnetické zmäkčovače nemenia minerálne zloženie vody. Keďže katióny vápnika a horčíka ostávajú vo vode, nedokáže magnetická úprava vody tvorbe vodného kameňa úplne zabrániť, ale mala by ju výrazne obmedziť. Obmedzená tvorba vodného kameňa predlžuje životnosť elektrospotrebičom a znižuje náklady na vykurovanie.

Účinnosť magnetickej úpravy vody môže záležať na mnohých faktoroch – zloženie vody, typ a stav vodovodného potrubia, teplota vody, rýchlosť prúdenia vody v potrubí a ďalšie vonkajšie faktory. Preto sa môže stať, že v niektorých prípadoch neprinesie želané výsledky. Keďže účinnosť magnetického zmäkčovania môže byť rôzna podľa lokálnych podmienok, rozhodli sme sa umožniť každému zákazníkovi vrátiť zmäkčovač až do 6 mesiacov od jeho zakúpenia aj bez udania dôvodu. Každý tak môže zmäkčovač otestovať priamo na svojej vode, vo svojom mieste inštalácie a lokálnych podmienkach. Väčšina zákazníkov má s našimi zmäkčovačmi dobré skúsenosti.

Aj keď magnetický zmäkčovač nemení minerálne zloženie vody, doteraz nebola vykonaná štúdia, ktorá by preukázala zdravotnú neškodnosť dlhodobého pitia magnetizovanej vody. Odporúčame preto zmäkčovač používať len na úpravu vody pre ochranu vašich spotrebičov, nie na úpravu vody určenej na pitie.

Ak zmäkčovač neprinesie efekt k vašej spokojnosti, stačí nám do 6 mesiacov od kúpy jednoducho napísať na emailovú adresu obchod@silnemagnety.sk. Bez akýchkoľvek otázok prijmeme zmäkčovač späť a vrátime vám celú platbu.

Doplňujúce údaje vrátane návodu na inštaláciu:
Magnetický zmäkčovač – manuál V20230518

Objednávky prijaté do zajtra 12:00 doručíme v utorok 18.6.