Magnetické zmäkčovače vody

Magnetické zmäkčovače vody sa skladajú z dvoch silných magnetov umiestnených na opačných stranách potrubia. Pri prechode cez silné magnetické pole vznikajú v tvrdej vode malé kryštály CaCO3, ktoré sú odplavované spolu s prúdom vody. Takto upravené kryštály sa neusádzajú na potrubí ani v elektrických spotrebičoch a nevytvárajú vrstvy vodného kameňa. Magnetickou úpravou vody sa tiež znižuje koncentrácia minerálov rozpustených vo vode, vďaka čomu sa začne rozpúšťať už existujúci vodný kameň.

Magnetická úprava vody má oproti klasickým zmäkčovačom niekoľko výhod:

  • jednoduchá inštalácia (stačí umiestniť magnet na potrubie)
  • žiadne prevádzkové náklady (netreba meniť náplne ako pri chemických zmäkčovačoch, nulová elektrická spotreba)
  • magnety neprichádzajú do kontaktu s vodou a nehrozí hygienické riziko
  • magnetické zmäkčovače neodstraňujú z vody vápnik a nepridávajú do vody chemikálie
  • magnetické zmäkčovače sú výrazne lacnejšie

Na rozdiel od chemických odvápňovačov, magnetické zmäkčovače nemenia minerálne zloženie vody. Keďže katióny vápnika a horčíka ostávajú vo vode, magnetická úprava vody nedokáže tvorbe vodného kameňa úplne zabrániť, iba ju výrazne obmedziť.

Doteraz nebola vykonaná štúdia, ktorá by preukázala, že dlhodobé pitie magnetizovanej vody je zdravotne nezávadné. Preto odporúčame zmäkčovač nepoužívať na úpravu pitnej vody.

Magnetická úprava pitnej (teda studenej) vody nie je potrebná, keďže usadeniny vodného kameňa sa v studenej vode netvoria (alebo iba vo výnimočných prípadoch). Preto v domácnosti stačí zmäkčovač umiestniť na časť potrubia, ktorá vedie ku kotlu, bojleru, práčke alebo iným zariadeniam, ktoré potrebujete ochrániť pred tvorbou vodného kameňa.

Účinnosť magnetickej úpravy vody záleží na mnohých faktoroch vrátane zloženia vody, typu a stavu vodovodného potrubia, teploty vody a ďalších vonkajších faktoroch, preto sa výsledky nedajú zaručiť.

Ak vám magnetický zmäkčovač neprinesie výsledky, môžete ho do 6 mesiacov bez udania dôvodu vrátiť.

Objednávky prijaté do zajtra 14:00 doručíme v utorok 28.3.