Neodymové magnety a bezpečnosť

V tomto článku nájdete prehľad bezpečnostných rizík spojených s neodymovými magnetmi a pokynmi, ako im predísť.

Prehltnutie

V prípade prehltnutia viac magnetov hrozí ich zachytenie v črevách a následne vážne zdravotné komplikácie. Magnety nie sú hračky, uistite sa, že sa s nimi deti nehrajú.

Magnety sú krehké

Neodýmové magnety sa priťahujú veľkou silou. Pri zrážke sa môžu zlomiť alebo roztrieštiť, manipulujte s nimi opatrne. Po zrážke silných magnetov môžu ostré črepiny preletieť aj niekoľko metrov a poraniť oči. Pri práci s väčšími magnetmi noste ochranné okuliare a uistite sa, že aj ostatné osoby sú chránené alebo sú dostatočne ďaleko. Videonávod na oddeľovanie a spájanie magnetov nájdete na www.silnemagnety.sk/manipulacia

Pomliaždeniny

Neodýmové magnety majú veľkú príťažlivú silu. Pri neopatrnom zaobchádzaní môžu pricviknúť kožu alebo prsty a spôsobiť krvné podliatiny a pomliaždeniny. Veľmi veľké magnety môžu rozdrviť kosti. Pri narábaní s veľkými magnetmi používajte silné ochranné rukavice. Pred manipuláciou s veľkými magnetmi si pozrite videonávod na www.silnemagnety.sk/manipulacia

Kardiostimulátor

Magnety dokážu ovplyvniť chod kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov.

Kardiostimulátor sa v prítomnosti magnetov môže prepnúť do testovacieho režimu a spôsobiť nevoľnosť. Defibrilátor môže prestať fungovať.

Ak ste nositeľom týchto prístrojov, zachovajte od magnetov dostatočný odstup. Varujte nositeľov týchto prístrojov pred priblížením sa k magnetom.

Viac informácií na www.silnemagnety.sk/kardiostimulator

Ťažké predmety

Priveľké či nárazové preťaženie alebo poškodenie magnetu môže spôsobiť odtrhnutie magnetu alebo magnetického háku od priťahovaného povrchu. Uvedená odtrhová sila platí za ideálnych podmienok. Rátajte preto s veľkou rezervou.

Padajúce predmety môžu spôsobiť vážne zranenia. Nepoužívajte magnety na miestach, kde by mohlo dôjsť pri zlyhaní magnetov k zraneniu ľudí.

Magnetické pole

Magnety produkujú silné magnetické pole, ktoré môže poškodiť TV, notebooky, niektoré druhy hodiniek, slúchadlá, reproduktory či ďalšie elektronické zariadenia a spôsobiť vymazanie údajov na pevných diskoch, kazetách a platobných kartách.

Držte ich preto v dostatočnej vzdialenosti od týchto predmetov. Tabuľku odporúčaných vzdialeností nájdete na www.silnemagnety.sk/magnety-a-elektronika

Neodýmové magnety nepribližujte ani ku slabším typom magnetov (magnetické fólie a pásky, ferity, AlNiCo, SmCo). Ich silné magnetické pole by mohlo slabšie magnety odmagnetizovať.

Alergia na nikel

Väčšina našich magnetov obsahuje nikel. Niektorí ľudia môžu na nikel alergicky reagovať. Dlhodobý kontakt s poniklovanými magnetmi môže vyvolať alergiu.

Vyhnite sa dlhodobému kontaktu poniklovaných magnetov s pokožkou.

Ak už máte alergiu na nikel, vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s magnetmi.

Posielanie poštou

Magnetické pole okolo balíka môže poškodiť okolité balíky alebo poštové triediace prístroje. Na prepravu použite krabicu vystlanú z vnútra zo všetkých strán, aby ste dosiahli bezpečnú vzdialenosť medzi magnetmi a povrchom balíka. Magnety usporiadajte v balíku tak, aby sa ich magnetické polia navzájom vyrušili. Pri veľmi silných magnetoch môžete magnetické pole odtieniť pomocou oceľových plechov.

Preprava lietadlom

Magnetické pole nesprávne zabalených magnetov môže ovplyvniť navigačné prístroje v lietadlách. Keď prepravujete magnety lietadlom alebo ich posielate do zahraničia, uistite sa, že balenie spĺňa všetky bezpečnostné normy.

Oxidácia

Neodýmové magnety bez ochranného povrchu oxidujú a po čase zoslabnú. Preto sú všetky naše magnety chránené povrchovou úpravou. Zabráňte poškodeniu povrchovej úpravy.

Najčastejšia povrchová úprava nikel-meď-nikel nie je odolná voči vlhkosti a nie je vhodná na použitie v exteriéri. Pre použitie v exteriéri je vhodnejší povrch guma, plast alebo epoxidová živica.

Viac o výhodách a nevýhodách rôznej povrchovej úpravy sa dočítate na

www.silnemagnety.sk/povrchova-uprava

Teplotná odolnosť

Bežné neodýmové magnety strácajú časť svojej sily pri teplotách nad 80°C. Nevystavujte magnety extrémne vysokým teplotám. Ak potrebujete magnety s väčšou tepelnou odolnosťou, využite formulár na www.silnemagnety.sk/magnety-na-mieru

Mechanické opracovanie

Neodýmové magnety sú krehké, citlivé na vysokú teplotu a ľahko oxidujú.

Pri vŕtaní alebo pílení nevhodnými nástrojmi sa môže magnet zlomiť. Magnet s poškodenou povrchovou úpravou začne oxidovať a po čase stratí silu.

Magnet môže stratiť silu aj kvôli vzniknutému teplu. Vzniknutý horúci kovový prach sa navyše môže vznietiť. Vyhnite sa mechanickému spracovaniu magnetov – vieme splniť aj špeciálne požiadavky na ich tvar.

Viac informácií na www.silnemagnety.sk/magnety-na-mieru

Podobné články