Magnety a kardiostimulátor

Výstražný symbol - kardiostimulátorV bezpečnostných pokynoch, ktoré prikladáme ku každej objednávke sa píše:

Ak ste nositeľom kardiostimulátora alebo defibrilátora, zachovajte od magnetov dostatočný odstup. Varujte nositeľov týchto prístrojov pred priblížením sa k magnetom.

Výraz „dostatočný odstup“ je veľmi vágny, preto sa na nás prirodzene zákazníci obracajú s otázkou, aká vzdialenosť od magnetov je pre nositeľov kardiostimulátora ešte bezpečná. V tomto článku sa pokúsime poskytnúť aspoň približnú odpoveď.

Bezpečné magnetické pole

Veľký výrobca kardiostimulátorov Boston Scientific vo svojom článku o vplyve MP3 prehrávačov na kardiostimulátor uvádza 10 Gauss (1mTesla) ako bezpečné magnetické pole:

„Ako je uvedené v pokynoch pre použitie pacemakerov a defibrilátorov, magnetické pole silnejšie, než 10 Gauss môže mať vplyv na funkciu implatnovaného zariadenia.“

Kardiostimulátor (strojček pre srdce)
Kardiostimulátor (tiež srdcový stimulátor, pacemaker, krokovač alebo taktovač)

American Heart Association takisto spomína 10 Gauss ako kritickú hranicu:

„Magnetické pole 10 Gaussov v bode, kde je umiestnený kardiostimulátor alebo defibrilátor má potenciál pôsobiť na implantované zariadenie.“

Ďalší (spoplatnený) článok Biomedického Inštitútu univerzity v Zurichu takisto udáva hodnotu 10 Gauss.

Výrobca kardiostimulátorov Medtronic uvádza ako bezpečné magnetické pole iba 5 Gauss.

Ako ďaleko musí byť magnet?

Počítajme pre istotu s menšou hodnotou 5 Gauss.

Väčšie magnety prirodzene vytvárajú silnejšie magnetické pole, preto bezpečná vzdialenosť závisí od veľkosti magnetu. Magnetické pole, ktoré magnet vytvára na jeho povrchu dokážete vypočítať aj pomocou našej magnetickej kalkulačky, stačí zadať rozmery a tvar magnetu.

Po zadaní hoci aj veľmi malých rozmerov zistíte, že neodýmové magnety na ich povrchu vytvárajú pole výrazne silnejšie, než 5 Gauss. Ak by ste teda akýkoľvek magnet umiestnili priamo na strojček v tele človeka, zrejme by to naň malo výrazný vplyv.

Magnetické pole v okolí permanentného magnetu však prudko klesá so vzdialenosťou. V tejto tabuľke nájdete vzdialenosti, pri ktorých naše magnety vytvárajú magnetické pole 20 Gauss, 5 Gauss a 1 Gauss.

Ak by sme sa riadili hodnotou 5 Gauss od firmy Meditronic, bezpečné vzdialenosti sú v strednom stĺpci.

Magnet 20 Gauss 5 Gauss 1 Gauss
Valec 2×1 6 mm 10 mm 18 mm
Valec 10×2 25 mm 40 mm 70 mm
Valec 15×5 43 mm 70 mm 120 mm
Valec 20×10 65 mm 105 mm 180 mm
Valec 20×10 65 mm 105 mm 180 mm
Kocka 10x10x10 43 mm 70 mm 120 mm
Kocka 30x30x30 140 mm 225 mm 390 mm
Kváder 20x10x5 45 mm 70 mm 125 mm
Kváder 60x30x15 130 mm 220 mm 370 mm
Kváder 40x40x20 140 mm 220 mm 400 mm

Tieto výpočty však vychádzajú z predpokladu, že 5 Gaussov je bezpečná vzdialenosť, čo nemusí platiť pre všetky kardiostimulátory.

Čo sa stane, ak je magnet príliš blízko?

Implantovaný prístroj môže mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako srdcové signályV dôsledku toho môže pozastaviť stimuláciu. Častým prejavom je pocit nevoľnosti.

Po odstránení magnetu sa činnosť kardiostimulátora zvyčajne vráti do pôvodného stavu.

Zhrnutie

Často uvádzaná bezpečná intenzita magnetického poľa je 5-10 Gauss. Pri takejto hodnote je bezpečná vzdialenosť približne 10 cm pri magnetoch pod 20 mm a 25 cm pri väčších magnetoch. Tieto čísla však nemusia platiť pre všetky kardiostimulátory.

Ak máte implantovaný srdcový stimulátor alebo defibrilátor, určite nenoste magnet vo vrecku na hrudi. Tiež by ste nemali mať pri hrudi slúchadlá (tie väčšinou obsahujú magnety). Ak máte v ušiach slúchadlá, neopierajte si hlavu o hruď človeka s implantovaným srdcovým prístrojom.

Podobné články