Rozprávka: prvý magnet na svete bol objavený náhodou

Zaujímali ste sa niekedy, aký môže mať magnet pôvod? Ako sa ocitol na zemi a kto ho vlastne objavil? Magnety sú súčasťou nášho každodenného života. Slúžia nám zabudované v počítačoch, v mobiloch aj slúchadlách. Používame ich na pripnutie nákupného zoznamu či odkazu na chladničku. Využívajú sa v tajuplných priemyselných výrobách a viac nám vedieť netreba.  

Síce magnet nespadol z neba, ale príbeh o jeho objavení je celkom zaujímavý.  Či je založený na skutočnosti alebo vznikol ako rozprávka ústnym podaním sa už nikdy nedozvieme. Odohral sa pred 4000 rokmi.

Traduje sa, že jedného dňa pastier Magnes prechádzal regiónom Magnesia v Grécku. Tu ho zrazu upútala zvláštna vec. Jeho topánka sa „prilepila“ ku kameňu. Vynaložil všetku svoju silu, aby kameň a obuv oddelil. Aj sa mu to napokon podarilo. Zvláštny kameň ho natoľko zaujal, že sa ho rozhodol preskúmať. Zdvihol nohu a pomalým pohybom zakrúžil nad kameňom. V nohe cítil silu, ktorá ho priťahovala. Začudovane si prezeral kameň a nerozumel, aká tajuplná sila ťahá jeho nohu ku kameni. Nohu zdvihol ešte o niečo vyššie a prezrel si spodok svojej obuvi. Pokope ju držali klince. Keď spravil krok, zistil, že práve kovové klince v jeho obuvi sa otáčajú smerom ku kameňu. A nie jeho noha, ale klince v obuvi sú priťahované tou neznámou silou.

Kresba: pastier Magnes objavil prvý magnet

Čudujete sa nad menom Magnes? Toto meno má dlhú tradíciu v gréckej histórii i gréckej mytológii. Je latinského pôvodu a existuje i terajšia obmena Magnus, typická skôr pre severské krajiny a Ameriku. V latinčine toto meno znamená „veľký“ alebo „vznešený“.

Približne pred 2 500 rokmi patrili k prvým ložiskám magnetu Grécko, India a Čína. Do dnešného dňa je Čína vedúcou krajinou v spracúvaní a dodávaní magnetov do celého sveta.  Magnety neboli vynájdené, ale objavené z prírodne vyskytujúcich sa minerálov.  Až neskôr, dôsledkom technologického rozvoja sa začali magnety priemyselne spracúvať.

Podobné články