Neodymové magnety a lepiaca pištoľ?

Na lepenie neodýmových magnetov sa dá použiť lepiaca pištoľ, ale nie je to najlepší spôsob, lebo vysoká teplota môže spôsobiť stratu sily magnetu.

Ako funguje lepiaca pištoľ?

Lepiaca pištoľ sa zahrieva až nad 100 °C. Lepidlo vo forme tuhej tyčinky sa pri takto vysokej teplote rozpustí po vložení do pištole. Následne už len stáčaním regulujeme prúdenie tekutého, ale veľmi horúceho lepidla.

Pri manipulácii s horúcim lepidlom si dávajte veľký pozor. Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť popáleniny!

Neodymové magnety a horúce lepidlo

Väčšina lepidiel používaných v tavných pištoliach drží na neodýmových magnetoch dobre. Nevýhodou je, že neodýmové magnety pri vysokých teplotách strácajú časť svojej sily. Lepidlo z tavnej pištole sa zvykne roztápať pri teplotách okolo 120°C. Väčšina neodýmových magnetov začíta nenávratne strácať silu pri zohriatí nad 80°C. Neznamená to však, že tavnú pištoľ na lepenie magnetov nemôžete použiť, pretože:

 • Magnety pri zohriatí na 120°C stratia iba časť svojej sily. Aby magnet stratil 100% sily, museli by ste ho zohriať až na 300°C (tejto teplote sa hovorí Curieho teplota).
 • Magnety, ktoré majú veľkú hrúbku v porovnaní s podstavou, mávajú vyššiu teplotnú odolnosť. Napríklad neodýmový magnet valec 10×10 mm N38 začína trvalo strácať silu až pri teplote 140°C, aj keď pri neodýmových magnetoch sa všeobecne uvádza hodnota 80°C.
 • Existujú špeciálne druhy neodýmových magnetov, ktoré majú zvýšenú teplotnú odolnosť. Pri niektorých z nich nedôjde k žiadnej strate sily pri zohriatí na 120°C. V našom e-shope nájdete tieto magnety v kategórii magnety s vysokou teplotnou odolnosťou.

Viac informácií o vplyve vysokej teploty na silu magnetov nájdete v článku Vysoké a nízke teploty.

Lepiacu pištoľ teda na lepenie neodýmových magnetov použiť môžete, ale hrozí, že magnet stratí časť svojej sily.

Čím lepiť neodymové magnety?

Môžete si vybrať z týchto možností:

Lepidlo na magnety

Na lepenie magnetov odporúčame lepidlo UHU Max Repair, UHU Plus Endfest, alebo Lepidlo na zaistenie závitov BISON METAL LOCK :

Ak chcete maximalizovať pevnosť lepidla, máme pre vás niekoľko rád:

 • Povrch magnetu a lepeného povrchu dôkladne vyčistite od mastnoty. Tento krok je zo všetkých najdôležitejší. Stačí jeden dotyk mastným prstom a pevnosť spoja sa výrazne zníži. Mastnotu môžete odstrániť isopropylalkoholom alebo acetónom a kusom látky. Povrch by mal byť pred lepením suchý.
 • Zdrsnite oba povrchy. Povrch magnetu môžete zdrsniť brúsnym papierom alebo v ňom spraviť ryhy klincom.
 • Magnety zafixujte. Kým lepidlo vyschne, magnet by mal byť tlačený smerom k lepenému povrchu. To môžete dosiahnuť:
  1. Položením magnetu na vrch lepeného predmetu. Magnet bude priťahovaný gravitáciou.
  2. Zafixovaním pomocou svorky, štipca, zveráku alebo lepiacej pásky.
  3. Umiestnením ďalšieho magnetu alebo magnetického kovu na opačnú stranu. Uistite sa, že magnet nie je ťahaný smerom preč od spoja inými magnetmi alebo kovovými predmetmi.
 • Riaďte sa pokynmi výrobcu lepidla. Pri lepidlách sa väčšinou neuvádzajú inštrukcie pre lepenie magnetov. Povrch väčšiny našich magnetov však tvorí nikel, preto sa môžete riadiť pokynmi pre lepenie kovov.

Magnety so samolepkou

Použiť môžete tiež samolepiace magnety, napríklad tieto:

Alebo si pozrite celú našu ponuku magnetov so samolepkou.

Samolepiace magnetické fólie a pásky

Magnetické pásky a fólie sú vyrobené z ohybného materiálu, ktorý s dá ľahko strihať nožnicami. Fólie a pásky sú dostupné v rôznych hrúbkach. Čím sú hrubšie, tým väčšia magnetická sila na cm2. Samolepiace magnetické pásky/fólie môžete použiť namiesto magnetu s lepidlom.

Magnetické pásky/fólie sa navzájom priťahujú, a tiež sú priťahované k železu a ďalším kovom. Celú ponuku samolepiacich pások a fólií nájdete v kategóriách magnetické a kovové pásky a magnetické a kovové fólie.

Ostatné druhy magnetov

Feritové, SmCo a AlNiCo magnety môžete lepiť lepidlami UHU spomenutými vyššie, ale môžete na ne bez obáv použiť aj lepiacu pištoľ. Pri týchto magnetoch dochádza k trvalej strate sily až pri oveľa vyšších teplotách.

Podobné články